Trobades de Música Mediterrània

Les Trobades de Música Mediterrània són un punt d’encontre de formació musical que aconsegueixen posar en comú diferents experiències, d’arrel tradicional, presents avui a l’espai cultural musical de la Mediterrània.

Les Trobades de Música Mediterrània són úniques a Catalunya i a la Mediterrània i permeten la descoberta i el coneixement de la diversitat de la música d’arrel del Mare Nostrum a partir de tallers, audicions i conferències, sempre enfocats d’una manera pràctica i participativa. Els tallers van adreçats principalment a persones vinculades amb el món de la música i/o de la cultura popular.

Les Trobades de Música Mediterrània no només és un espai de formació. Amb la voluntat de donar a conèixer la cultura popular i la música tradicional ha desenvolupat al seu volant l’Illa Cultural, un veritable mercat mediterrani on es viu molt intensament la cultura d’arrel pròpia i convidada.

Vídeo commemoratiu dels 10 anys de Trobades de Música Mediterrània

PROPOSTA FORMATIVA

La proposta formativa de les Trobades consisteix en un ventall de deu activitats formatives impartides per professors de tota la Mediterrània experts en la seva matèria. Uns tallers d’aproximadament dues hores, en podeu escollir un de cada franja horària, i confeccionar-vos la vostra pròpia graella. Es fa de forma intensiva durant un cap de setmana, en què també tenen lloc altres esdeveniments (musicals, conferències, projeccions, fira). La formació és el cor de les Trobades i al seu voltant gira tota la resta de la programació.

Objectius de la formació

  • Difondre la cultura popular de la Mediterrània a partir d’eixos temàtics, aprofundint especialment en la cançó i la dansa tradicionals.
  • Oferir un enfoc dels aprenentatges que emmarqui aquells que són més específics dins la resta d’elements de la cultura convidada, i de la Mediterrània.
  • Promoure una reflexió sobre la mediterraneïtat, reforçant el coneixement i el vincle entre els diferents territoris, a través de la música.

Destinataris

  • Cantaires, balladors, músics, professionals o semi-professionals, interessats per la cultura popular, la música, la dansa i les propostes artístiques d’arrel.
  • Persones amb un interès general per la cançó i/o la dansa, encara que no hagin aprofundit mai en les propostes d’arrel tradicional.
  • Per a les activitats obertes, persones que tinguin interès per apropar-se a d’altres cultures mediterrànies.

Metodologia

La metodologia dels tallers parteix de la idea que la música i la dansa formen part d’un tot, i que el seu aprenentatge s’ha de fer tenint en compte ambdós aspectes.

Perfil dels formadors

En general, els formadors del tallers de les Trobades són artistes que també realitzen activitat docent sobre la matèria que imparteixen. Ens interessa especialment que estiguin vinculats d’alguna manera a les propostes que es programin dins el marc de les Trobades de Música, per afavorir l’intercanvi i la participació durant els concerts.