Edicions anteriors

Les Trobades de Música estan coorganitzades entre el Museu de la Mediterrània i la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Cultural.

Tot seguit trobareu els enllaços a les anteriors edicions de les Trobades de Música Mediterrània en format PDF:

Imatges d’anteriors edicions.